Medec Oy Konsultointipalvelut

Medec Oy:n konsultointipalvelut pohjautuvat ensisijaisesti informaatiopalveluissa kuvatun tiedon hyödyntämiseen liiketoimintastrategian kehittämisessä ja operatiivisessa toimeenpanossa: 

Strategisen liiketoiminnan hallinta ja kehittäminen (strategian määrittämisen prosessi)
- yrityksen liiketoiminta-alueiden rajaus ja painopisteiden tunnistus
- liiketoiminta-alueiden asiakas- ja asiakkuuspotentiaalien analysointi
- strategisten ja operatiivisten liiketoiminta-asematavoitteiden määritys
- tarjonnan sisällön kehittämisen ja markkinoinnin tehostamisen linjaus
- strategisia tavoitteita vastaavien operatiivisten resurssien varmistus
 
Operatiivisen liiketoiminnan hallinta ja kehittäminen (strategia operatiiviseksi toiminnaksi)
- määritettyjen liiketoiminta-alueiden tarjonnan tuottaminen ja markkinoinnin toteutus
- asiakastarpeisiin perustuva tarjonnan ohjaaminen yrityksen kysynnän kasvattamiseksi
- markkinoinnin kohdentamisen ja asiakasviestinnän tehostaminen myynnin lisäämiseksi
- asiakaslähtöinen panosohjaus tuotto-, kustannus- ja tulostehokkuuden maksimoimiseksi
- henkilöstöhallinnan tehostaminen tuotto- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi

Kokonaisvaltaisen liiketoiminnan kehittämisen lisäksi tarjolla on asiantuntija-apua myös yrityksissä ja organisaatioissa ilmeneviin erillistarpeisiin.    


Katso lisää alla olevista esityksistä.
(Huom! Flash-esityksissä voit siirtyä eteenpäin klikkaamalla vasemmalla alhaalla olevaa nuolta tai siirtämällä kursorin kuvan päälle ja klikkaamalla hiiren vasenta painiketta)