Medec Oy Informaatiopalvelut

Liiketoiminnassa tulee pitää mielessä että jos prosessi ei lähde asiakkaasta, asiakas lähtee prosessista. 

Asiakas määrää yrityksen tuotot; jos yrityksen tuotteet, palvelut ja toimintatavat eivät asiakasta miellytä, ostot eivät realisoidu omana vaan kilpailijoiden myyntinä.  

Tuottojen ohella asiakkaat määräävät yhä useammin myös yrityksen kustannukset; lisääntyvän kilpailun ja sen tuomien vaihtoehtojen myötä kasvava asiakkaiden vaatimustaso määrittää panokset, joilla asiakkaan ostojen ja valintojen perustana olevat kriteerit täytetään.

Näin asiakashallinnan ydin on asiakkaiden tarpeiden, käyttäytymisen ja käyttäytymisen motiivien tuntemus ja hyödyntäminen liiketoiminnassa. Asiakastarpeista syntyy kysyntä ja kysynnästä syntyy yrityksen tuottopotentiaali. Potentiaalin muuntaminen myynniksi riippuu siitä, kuinka hyvin tarjonta vastaa tarpeita ja kuinka tehokkaasti asiakaskäyttäytymistä kyetään ohjaamaan.

Tarjonnan tarvevastaavuus ja markkinoinnin teho yhdessä määrittävät tuottojen tason ja kustannustehokkuus puolestaan syntyy resurssien suuntaamisesta voimakkaimpien tarpeiden täyttämiseen ja voimakkaimmin käyttäytymiseen vaikuttaviin toimenpiteisiin.

Asiakkaan näkemän tarjonnan ja toiminnan taas saa aikaan vain asiakastarpeet tunteva, osaava, työhön ja asiakkaisiin sitoutunut henkilökunta. Näin henkilöstöhallinnan kehittäminen on edellytys tavoitellun asiakashallinnan tehon saavuttamiselle ja vasta asiakas- ja henkilöstöhallinnan kehittäminen yhdessä mahdollistavat liiketoiminnan tulosten maksimoinnin.

Liiketoiminnan tuloksellinen ja kannattava kehittäminen edellyttää ajantasaista tietoa asiakkaiden tarpeista ja motiiveista sekä käsityksistä yrityksen ja sen kilpailijoiden kyvystä täyttää tarpeet ja valintojen perustana olevat kriteerit. 

Lasse Aarnio TS-Yhtymästä lausui syvän viisauden jo vuonna 1984: "Jos haluat tietää mitä asiakas tarvitsee, niin kysy häneltä!". Tämä viisaus on syytä ulottaa myös henkilöstöön, jonka sitoutuminen ja valmiudet sanelevat kuinka hyvin asiakkaiden tarpeet ja odotukset täyttyvät ja kuinka tuottavaa ja kustannustehokasta toiminta on.         

Liiketoiminnan tehostamisessa tarvittavan informaation varmistamiseksi Medec Oy on kehittänyt ja käytännössä testannut toimiala- ja yrityskohtaisia asiakas- ja henkilöstösuhdekartoituksia, jotka tuottavat tiedot asiakkaiden tarpeita vastaavan tarjonnan aikaansaantiin ja markkinoinnin tehostamiseen sekä näiden edellytyksenä olevan henkilöstön motivaation vahvistamiseen ja asiakaslähtöiseen käyttäytymisen ohjaukseen.

Katso lisää alla olevista esityksistä.
(Huom! Flash-esityksissä voit siirtyä eteenpäin klikkaamalla vasemmalla alhaalla olevaa nuolta tai siirtämällä kursorin kuvan päälle ja klikkaamalla hiiren vasenta painiketta)