Medec Oy Yritys ja yhteydet

Medec Oy on tamperelainen kauppatieteiden tohtori Heikki Eerolan hallinnoima konsultointiyritys, joka vuodesta 1996 on avustanut asiakaslähtöisen liiketoiminnan strategista ja operatiivista kehittämistä erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. 

KTT Heikki Eerola on toiminut mm. Aamulehden varatoimitusjohtajana, Kärkimedian kehittäjänä, Jyväskylän yliopiston markkinoinnin professorina ja Mediainstituutin johtajana. Hän on myös markkinoinnin dosentti, jonka erityisalueita ovat asiakaslähtöiset liiketoimintakonseptit ja näihin perustuva liiketoiminta-aseman kehittäminen.

Medec Oy on rakentanut sekä strategiamääritykseen että operatiivisen toiminnan ohjaukseen tarvittavat liiketoimintamallit ja myös järjestelmät, joiden avulla tuotetaan informaatio tarjonnan ja markkinoinnin tehostamiseen. Samoin on kehitetty prosessit, joiden avulla linjataan strategia ja varmistetaan sen operatiivinen toteutus.

Medec Oy:n toiminta perustuu verkottumiseen, jolloin eri tarpeisiin ja tilanteisiin löytyy kaupan, teollisuuden, palveluiden, tutkimuksen ja prosessihallinnan ammattilaisia sekä yrityksen eri toimintojen asiantuntijoita. Kaikilla kumppaneilla on osaamisalueeltaan pitkä käytännön kokemus, joka on hyödynnettävissä liiketoiminnan tuloksellisessa kehittämisessä.

Lisää tietoa saat sähköpostilla heikki.eerola@medec.fi tai puhelimitse 040 737 7053.